ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (FACT CHECKING)
0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΛΙΔΕΚ πιλοτικού έργου "Public Discourse Fact Checking-Check4facts" διεξάγει διαδικτυακή έρευνα αναφορικά με τις πηγές ενημέρωσης και τις απόψεις του κοινού γύρω από την αξιoπιστία της δημόσιας πληροφόρησης. Η έρευνα είναι ανώνυμη, στην επεξεργασία των στοιχείων τηρούνται όλοι οι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα πέντε λεπτά. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για τη συμμετοχή σας στην έρευνα και την επεξεργασία των δεδομένων. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Απόστολο Λιναρδή ([email protected])

 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής Πρόεδρος ΕΚΚΕ

 

 

(This question is mandatory)
Ποιο έτος γεννηθήκατε;