Γυναίκες κοινωνιολόγοι. Οικογένεια, απασχόληση, υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης.
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.
Συγκατάθεση ερωτώμενης για τη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης

Η διενέργεια της συνέντευξης γίνεται με ή χωρίς μαγνητοφώνηση και ανάλογα με τη συγκατάθεση της ερωτώμενης.  

 • Η μαγνητοφώνηση της συνέντευξης λειτουργεί μόνο για συσκευές με λειτουργικό android (tablets ή κινητά) και με την εφαρμογή Offline Surveys App. Κατεβάστε την εφαρμογή offline surveys από το google play σε tablet ή κινητά με λειτουργικό android. Στην εφαρμογή εισάγετε το url της έρευνας, και τα username, password του admin.
 • Στην περίπτωση που διεξαχθούν ΟΛΕΣ οι συνεντεύξεις χωρίς μαγνητοφώνηση τότε είναι δυνατή η χρήση laptops με λειτουργικό Windows.

 

(This question is mandatory)
Έδωσε η ερωτώμενη τη συγκατάθεσή της για τη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης;
Οδηγός Συνέντευξης με Εγγραφή Φωνής

Η εγγραφή φωνής λειτουργεί μόνο για λειτουργικό Android και με τη χρήση της εφαρμογής offline surveys .

Κατεβάστε την εφαρμογή offline surveys από το google play σε tablet ή κινητά με λειτουργικό android.

Στην εφαρμογή εισάγετε το url της έρευνας, και τα username, password.

1. Kοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά της ερωτώμενης

 • Ηλικία
 • Tόπος γέννησης
 • Τόπος διαμονής
 • Τόπος εργασίας
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Αριθμός παιδιών, εξαρτώμενων μελών
 • Ύπαρξη γονιών/πεθερικών, ηλικίες

 

Κάνετε Click στο μικρόφωνο για εγγραφή φωνής:

 


Recorded Audio (00:00)

2. Βιογραφικό ιστορικό

 • Οικογένεια γονέων (καταγωγή, επίπεδο εκπαίδευσης και επάγγελμα γονέων)
 • Σχολική πορεία και επιλογή σπουδών (λόγοι και επίδραση οικογένειας)
 • Επιλογή επαγγέλματος (λόγοι και επίδραση οικογένειας)
 • Γάμος (επιλογή συζύγου/συντρόφου, επάγγελμα συζύγου και επίδραση οικογένειας)
 • Απόκτηση παιδιών (επίδραση του επαγγέλματος ή άλλων παραγόντων στον αριθμό τους)
 • Άσκηση του επαγγέλματος (απαιτήσεις επαγγέλματος, επιλογή της έδρας ή της θέσης εργασίας)
 • Άσκηση του επαγγέλματος από γυναίκα

 

Κάνετε Click στο μικρόφωνο για εγγραφή φωνής:

 


Recorded Audio (00:00)

3. Ιστορικό εκπαίδευσης (τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά προσόντα):

 • Απολυτήριο Λυκείου (πότε, που, επιδόσεις…)
 • Πτυχίο – Μεταπτυχιακές Σπουδές
 • Τομέας εξειδίκευσης
 • Ξένες γλώσσες-υπολογιστές
 • Άλλες γνώσεις σε σχέση με την εργασία

Κάνετε Click στο μικρόφωνο για εγγραφή φωνής:

 


Recorded Audio (00:00)

4. Αναλυτικό ιστορικό εργασιών (με αμοιβή ή όχι, περιλαμβανομένων και πρακτικών ασκήσεων). Για κάθε εργασία:

 • Είδος απασχόλησης
 • Εργοδότης/εταιρεία
 • Δημόσιο/ιδιωτικός φορέας
 • Τρόπος εύρεσης εργασίας
 • Ωράρια
 • Άδειες
 • Αμοιβές
 • Χρονική διάρκεια
 • Λόγοι αποχώρησης από την εργασία (απόλυση, απόκτηση τέκνου, κλείσιμο εταιρείας, κλπ)

Κάνετε Click στο μικρόφωνο για εγγραφή φωνής:

 


Recorded Audio (00:00)

5. Απασχόληση συζύγου (αναλυτικά): παλαιότερα (όταν η ερωτώμενη εργαζόταν) και τώρα (είδος απασχόλησης, τομέας, εργασιακή σχέση/είδος σύμβασης, χρονική διάρκεια).

 

Κάνετε Click στο μικρόφωνο για εγγραφή φωνής:

 


Recorded Audio (00:00)

6. Περιστατικά ανάγκης χρήσης υπηρεσιών φροντίδας για ενήλικες συγγενείς (γονείς / πεθερικά) ή παιδιά.

 

Κάνετε Click στο μικρόφωνο για εγγραφή φωνής:

 


Recorded Audio (00:00)

7. Χρήση αδειών λοχείας, φροντίδας παιδιών κλπ κατά τη διάρκεια των περιόδων απασχόλησης.

 

Κάνετε Click στο μικρόφωνο για εγγραφή φωνής:

 


Recorded Audio (00:00)

8. Φροντίδα σπιτιού / οικογένειας: καταμερισμός μεταξύ των συζύγων (όταν εργαζόταν και τώρα που είναι άνεργη) των εργασιών του σπιτιού, της φροντίδας των παιδιών / γονέων και πεθερικών, καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων της οικογένειας (δάνεια, εφορίες, λογαριασμοί κλπ).

 

Κάνετε Click στο μικρόφωνο για εγγραφή φωνής:

 


Recorded Audio (00:00)

9. Ρόλος οικογενειακών/κοινωνικών δικτύων στη συμφιλίωση οικογενειακής-προσωπικής και επαγγελματικής ζωής:

 • Υποστήριξη οικογένειας (οικονομική, συναισθηματική, στην καθημερινότητα κλπ).
 • Υποστήριξη φίλων, γνωστών, άλλων συγγενών.
 • Βοήθεια από οικογένεια (γονείς, πεθερικά, αδέλφια) ή φιλικό δίκτυο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασθένειας ή άλλης ανάγκης παιδιών / γονιών /πεθερικών.

 

Κάνετε Click στο μικρόφωνο για εγγραφή φωνής:

 


Recorded Audio (00:00)

10. Προβλήματα στην επαγγελματική ζωή / δυσκολίες λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων (απόψεις):

 • Ο ρόλος των οικογενειακών υποχρεώσεων όσον αφορά στην ανεργία των συμμετεχουσών και στη δυσκολία ανεύρεσης εργασίας.

 

Κάνετε Click στο μικρόφωνο για εγγραφή φωνής:

 


Recorded Audio (00:00)

Kάνετε click στην εικόνα για φωτογραφία

 

Οδηγός Συνέντευξης Χωρίς Εγγραφή Φωνής
Ενδείκνυται η χρήση πληκτρολογίου στην περίπτωση χρήσης tablet ή κινητών.

1. Kοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά της ερωτώμενης

 • Ηλικία
 • Τόπος γέννησης
 • Τόπος διαμονής
 • Τόπος εργασίας
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Αριθμός παιδιών, εξαρτώμενων μελών
 •  Ύπαρξη γονιών/πεθερικών, ηλικίες

2. Βιογραφικό ιστορικό

 • Οικογένεια γονέων (καταγωγή, επίπεδο εκπαίδευσης και επάγγελμα γονέων)
 • Σχολική πορεία και επιλογή σπουδών (λόγοι και επίδραση οικογένειας)
 • Επιλογή επαγγέλματος (λόγοι και επίδραση οικογένειας)
 • Γάμος (επιλογή συζύγου/συντρόφου, επάγγελμα συζύγου και επίδραση οικογένειας)
 • Απόκτηση παιδιών (επίδραση του επαγγέλματος ή άλλων παραγόντων στον αριθμό τους)
 •  Άσκηση του επαγγέλματος (απαιτήσεις επαγγέλματος, επιλογή της έδρας ή της θέσης εργασίας)
 • Άσκηση του επαγγέλματος από γυναίκα

3. Ιστορικό εκπαίδευσης (τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά προσόντα):

 • Απολυτήριο Λυκείου (πότε, που, επιδόσεις…)
 • Πτυχίο – Μεταπτυχιακές Σπουδές
 • Τομέας εξειδίκευσης
 • Ξένες γλώσσες-υπολογιστές
 • Άλλες γνώσεις σε σχέση με την εργασία

4. Αναλυτικό ιστορικό εργασιών (με αμοιβή ή όχι, περιλαμβανομένων και πρακτικών ασκήσεων). Για κάθε εργασία:

 • Είδος απασχόλησης
 • Εργοδότης/εταιρεία
 • Δημόσιο/ιδιωτικός φορέας
 • Τρόπος εύρεσης εργασίας
 • Ωράρια
 • Άδειες
 • Αμοιβές
 • Χρονική διάρκεια
 • Λόγοι αποχώρησης από την εργασία (απόλυση, απόκτηση τέκνου, κλείσιμο εταιρείας, κλπ)
5. Απασχόληση συζύγου (αναλυτικά): παλαιότερα (όταν η ερωτώμενη εργαζόταν) και τώρα (είδος απασχόλησης, τομέας, εργασιακή σχέση/είδος σύμβασης, χρονική διάρκεια).
6. Περιστατικά ανάγκης χρήσης υπηρεσιών φροντίδας για ενήλικες συγγενείς (γονείς / πεθερικά) ή παιδιά.
7. Χρήση αδειών λοχείας, φροντίδας παιδιών κλπ κατά τη διάρκεια των περιόδων απασχόλησης.
8. Φροντίδα σπιτιού / οικογένειας: καταμερισμός μεταξύ των συζύγων (όταν εργαζόταν και τώρα που είναι άνεργη) των εργασιών του σπιτιού, της φροντίδας των παιδιών / γονέων και πεθερικών, καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων της οικογένειας (δάνεια, εφορίες, λογαριασμοί κλπ).

9. Ρόλος οικογενειακών/κοινωνικών δικτύων στη συμφιλίωση οικογενειακής-προσωπικής και επαγγελματικής ζωής:

 • Υποστήριξη οικογένειας (οικονομική, συναισθηματική, στην καθημερινότητα κλπ).
 • Υποστήριξη φίλων, γνωστών, άλλων συγγενών.
 • Βοήθεια από οικογένεια (γονείς, πεθερικά, αδέλφια) ή φιλικό δίκτυο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασθένειας ή άλλης ανάγκης παιδιών / γονιών /πεθερικών.

10. Προβλήματα στην επαγγελματική ζωή / δυσκολίες λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων (απόψεις):

 • Ο ρόλος των οικογενειακών υποχρεώσεων όσον αφορά στην ανεργία των συμμετεχουσών και στη δυσκολία ανεύρεσης εργασίας.